Комісії профкому

Профспілковий комітет студентів академії організовує свою роботу через комісії, які відповідають основним напрямкам діяльності профкому.

Зміст роботи комісій профкому

1. Комісія з питань соціального та правового захисту студентів:

забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій студентів; здійснення контролю за наданням окремим категоріям студентів належних їм пільг та соціальних виплат; ведення обліку соціально незахищених категорій студентів.

2.Комісія з питань фізичного виховання:

організація та проведення спільно з кафедрою фізичного виховання спортивних змагань для студентів; сприяння у створенні та організації роботи студентських клубів, гуртків, спортивних секцій тощо, залучення студентів до роботи в них; здійснення взаємозв’язків з різними туристичними та спортивними закладами та організаціями.

3.Культурно – масова комісія:

організація та проведення культурологічних, освітніх, розважальних заходів, урочистостей; організація та проведення культурно – масових заходів для студентів; проведення інших заходів, що сприяють підвищенню культурно – освітнього рівня студентів; здійснення зв’язку з організаціями, що займаються культурно – масовими заходами.

4.Житлово – побутова комісія:

захист прав і інтересів студентів, що проживають у гуртожитках;

здійснення контролю за використання житлового фонду гуртожитків;

здійснення контролю за дотриманням належних умов проживання в гуртожитках за розподілом матеріальних цінностей між мешканцями гуртожитків; подання адміністрації пропозицій щодо вдосконалення побутових умов проживання у гуртожитках, а також щодо здійснення заохочень та накладання стягнень на мешканців гуртожитків.

5.Оздоровча комісія:

організація проведення санаторно – курортного, санаторно – профілактичного лікування та оздоровлення студентів, рішення про надання путівок для оздоровлення;

пропаганда здорового способу життя та первинна профілактика захворювань.

 


Підписатися на Профспiлка студентiв ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» RSS