Для чого потрібна Профспілка?


 

Вступаючи до Профспілки працівників охорони здоров'я України, студент ДЗ «ДМА МОЗ України» повинен розуміти, що він добровільно стає членом майже 4 000 студентської організації в академії. Наша профспілкова організація представляє та відстоює твої законні права та інтереси перед адміністрацією факультету, академії, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими об’єднаннями громадян. Членом профспілки може стати будь-який студент академії денної форми навчання. Кожен член профспілки отримує профспілковий квиток, який засвідчує членство у Профспілці і який необхідно мати при собі при будь-якому зверненні до профспілкового комітету.

 Студенту ДЗ «ДМА МОЗ України», який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду потрібен такий захист, оскільки самостійно відстояти свої права дуже важко.

 Саме Профспілка може впевнено запропонувати студентові нашого університету свою підтримку та захист. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй законодавством України надані широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів ДЗ «ДМА МОЗ України»


У питаннях та відповідях ми спробуємо ознайомити Вас про нашу діяльність в академії.

1. Що таке студентська профспілкова організація в нашій академії?

Первинна профспілкова організація студентів ДЗ «ДМА МОЗ України» - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів академії, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2. Чи є профспілкова організація юридично зареєстрованою?

Первинна профспілкова організація студентів ДЗ «ДМА МОЗ України» є юридичною особою і незалежною організацією, має у власності відособлене майно, рахунки в банку, печатки, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.

3. Які права члена Профспілки?

Члени профспілки мають право:
* на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
* на правовий захист;
* на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
* обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
* на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок тощо.

4. Які обов’язки члена Профспілки?

Члени профспілки зобов'язані:
* визнавати і виконувати Статут;
* регулярно сплачувати членські внески;
* особисто брати участь у діяльності профспілкової організації;
* виконувати рішення профспілкових органів;
* не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів, ДЗ «ДМА МОЗ України»,  перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

5. Що конкретно Профспілка може дати студенту (яку користь студент може отримати)?

* можливість захисту Профспілкою прав та інтересів студентів; 

* можливість брати участь в реальному житті та управлінні академією;
* при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
* одержувати путівки для відпочинку за пільговою ціною тощо;

6. Як стати членом Профспілки?

Членом профспілки може стати будь-який студент академії, який визнає Статут профспілки працівників охорони здоров’я України та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання і не є членом іншої Профспілки.

7. Чи повинен студент щось платити Профспілці, хто визначає величину внесків?

Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників охорони здоров’я України і складає:
* для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 0.5% від базової стипендії (внески виплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію академії із стипендії);
* для студентів, які не отримують стипендію та студентів контрактної форми навчання – 0.5 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за рік);

8. На що ідуть профспілкові внески?

На статутну діяльність профспілкової організації студентів згідно Статуту профспілки працівників охорони здоров’я України.
А саме: на виплату матеріальної допомоги, здешевлення вартості путівок, проведення культурно – спортивних заходів тощо.

9. Що буде, якщо студент не є членом Профспілки?

Членство в профспілковій організації виключно добровільне . Але студенти, які не є членами Профспілки, втрачають право на захист Профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом профспілки працівників охорони здоров’я України.

10. Якщо студент не є членом Профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?

Ні.

11. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?

Для отримання пільги члену профспілки необхідно звернутись до профорга потоку, або безпосередньо в профком студентів з відповідною заявою

 


Підписатися на Профспiлка студентiв ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» RSS