Що таке профспілка?
 

Шановні друзі та колеги! 

У ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів (профком студентів)академії, яка входить до Профспілки працівників охорони здоров’я України.
Первинна профспілкова організація студентів- це громадська організація студентів академії, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент академії денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників охорони здоров’я України та подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.

Що таке профспілка?

Первинна профспілкова організація студентiв ДЗ"Дніпропетровська медична академія МОЗ України" - це громадська органiзацiя студентiв академії, основною метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв студентів та аспірантів. Наша організація входить структурною одиницею у Профспілку працівників охорони здоров'я України. Дана профспілка є всеукраїнською добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походженя, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі охорони здоров'я, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах охорони здоров'я у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють. Вступ студентiв до профспiлки проводиться на добровiльних засадах, без будь-якого обмеження через нацiональнiсть, расову приналежнiсть, стать, партійнiсть або релiгiйнi переконання.

***

  • Профком на всіх рівнях представляє та захищає Твої права та інтереси.
  • Лише у профкомі Ти дізнаєшся про свої права та навчишся їх відстоювати.
  • Без згоди профкому Тебе не можуть відрахувати з акажемії та виселити з гуртожитку.
  • Завдяки профкому Ти можеш оздоровлюватись в спортивно-оздоровчому таборі "Здоров'я"
  • Профком допоможе Тобі оформити всі види матеріальної допомоги.

***

Якщо ти хочеш працювати у великій згуртованій команді, знайти багато нових друзів, розкрити свій потенціал та набути організаторсьного досвіду — ВСТУПАЙ ДО ПРОФСПІЛКИ!


Підписатися на Профспiлка студентiв ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» RSS